Skip to main content
Validé utøver forvaltningen av Karmøy Næringsfond i tråd med mandat og eierstrategi utarbeidet av Karmøy kommune. Mandatet til fondet er å bidra til å møte behovet for risikokapital i gründerselskaper i tidlig vekstfase, små- og mellomstore bedrifter (SMB) som arbeider med en ekspansiv strategi for å løfte selskapet til en ny vekstfase, eller selskaper i omstilling hvor ansatte overtar driften hvor konsernet har besluttet nedleggelse av lokale arbeidsplasser.
Hensikten er å ivareta og skape nye arbeidsplasser i kommunen og konkurransedyktig avkastning til eierne gjennom utvikling og salg av disse virksomhetene.

Trinn 1

Innledende møte(r) mellom målselskap og Validé Haugesundregionen

Trinn 2

Utformning av søknad etter mal.

Trinn 3

Kvalitetssikring
- Due diligence
- Syretest

Trinn 4

Beslutning og investering
- Betingelser, investerings- og aksjonæravtale

Trinn 5

Jevnlig rapportering

Trinn 6

Exit

Søknadsprosess

Søknader må skrives etter egen mal som du finner ved å klikke på «Søknadsskjema» lenger nede på siden, og sendes til aase.samdal@validehaugesund.no og/eller rikke@validehaugesund.no
Det er viktig at kriteriene for søknad er oppfylt. Les kriteriene ved å klikke på knappen nedenfor.
Kriterier for søknadSøknadsskjema