Skip to main content

Inkubasjon er en metode hvor lovende gründerideer og gründer selskaper blir koblet med et etablert og strukturert miljø for å nå sitt potensial. Internasjonalt er det betydelig satsing på inkubasjon, spesielt i USA og Storbritannia. Mindre nasjoner som Israel, Finland og Sverige har blant annet gjennom inkubasjonsaktiviteter klart å posisjonere seg i verdensklasse i noen nisjer. Forskning har vist at 87 % av inkubatorbedrifter overlever.

1

Nettverk

Inkubatoren har et stort nettverk og arbeider for å skaffe samarbeidspartnere og allianser for å utvikle potensialet i ideen. Vi samarbeider tett med innovasjons- og forskningsmiljø i regionen, og har relasjoner inn mot investor- og finansmiljøer. Vi har også knyttet til oss personer med seniorkompetanse innen relevante fagfelt.
2

Kompetanse

Vi har et tett samarbeid med Validé-miljøene Stavanger, Dalane og Jæren, og vi har utarbeidet gode verktøy og metodikk for å ivareta et best mulig utviklingsløp. Vi bistår med utvikling av forretningsplan og strategi, markeds-vurderinger, konkurrentanalyser, internasjonalisering, salg og markedsføring. Vi har god oversikt over offentlige støtteordninger, og hjelper til med søknader.
3

Kapital

Er ideen god vil vi også investere i den. Vi investerer og involverer oss med kapital og kompetanse, vi deltar i styret og setter oss «i samme båt» som gründeren. Vi arbeider også med å skaffe ytterligere finansiering til prosjektet, fra aktuelle fond og investorer.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Deloitte Advokatfirma Gründerloftet Håmsø Patentbyrå LEAP Næringsforeningen Haugalandet Skarpsinna