Skip to main content

Student til Låns

Et arrangement for studenter og næringsliv som ønsker å utforske muligheter sammen.

HVL og Validé Haugesundregionen inviterer til foredrag og mingling på Student til Låns – et arrangement som skal koble næringslivets behov for kompetansearbeidskraft med studenters behov for studierelevant arbeidserfaring.

Det finnes flere gode virkemidler som skal stimulere til erfarings- og kompetanseutveksling, og på dette arrangementet får du bl.a. høre om:

Student til Låns

STUD-ENT

Sildikon Valley

Studentinkubator – HVL Skape

Erfaringer fra næringsliv og studenter

Vi serverer mat og drikke og arrangementet er gratis😊

Praktisk: Arrangementet er rettet mot studenter innen alle fag på bachelor- og masternivå og mot bedrifter som enten ønsker å få løst en konkret problemstilling eller som ønsker å dra nytte av frisk kompetanse i bedriften.

Sted: HVL Campus Haugesund       Tid: Onsdag 22. november kl. 14-16       Billetter: her   

Velkommen! Hilsen Høgskulen på Vestlandet og Validé Haugesundregionen