Skip to main content
1

Ideer inn

Gründere og bedrifter tar kontakt med oss, vi tar et møte og går gjennom forretningsideen. Du kan også følge linken under og fylle ut skjema, så vil vi kontakte deg. Vi behandler alle idéer konfidensielt inntil annet er avtalt.

Last ned skjema for Innledende beskrivelse av ide.

2

Kvalifisering

Dersom vi blir enige om å gå videre utvikler vi en forenklet forretningsplan sammen, og utarbeider søknad og presentasjon til opptakskomité. Før du framstilles for opptakskomitéen, arrangerer vi en «syretest» der et ekspertpanel vurderer idéen din.
3

Opptak

En opptakskomité avgjør om ideen er god nok til å tas opp i inkubatoren. Før du fremstilles for opptak, skal vi bli enige om en prinsippavtale som forteller hva Validé Haugesundregionen skal bidra med, og hva vi eventuelt skal ha igjen i form av eierandel i selskapet.
4

Inkubatoravtale

Nå starter arbeidet! Basert på avtalen om bidrag settes det opp milepælsplan for utviklingsprosjektet. Denne følges opp løpende og er grunnlaget for samarbeidet. Normalt varer inkubatorperioden rundt 2-3 år.
5

Skalering

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Deloitte Advokatfirma Gründerloftet Håmsø Patentbyrå LEAP Næringsforeningen Haugalandet Skarpsinna