Skip to main content

Webinar om tilskuddsordninger for næringsutvikling

Næringsseksjonen i Rogaland fylkeskommune gir en introduksjon til de økonomiske virkemidlene for næringsutvikling i Rogaland.

Dato 4. april 2024

Tid 12:00 – 13:00

Sted Digitalt – Microsoft Teams

Webinaret retter seg mot bedrifter, offentlig sektor og FoU- institusjoner som ønsker å benytte seg av Rogaland fylkeskommune sine økonomiske virkemidler for næringsutvikling. 

Program

Webinaret starter med en velkomst. Deretter vil følgende virkemidler presenteres: 

  • Skape
  • Regionalt næringsfond
  • Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket
  • Rekruttering og kompetanseheving i landbruket
  • FORREGION Rogaland
  • Ulla-Førre fondet
  • EU/Horisont Europa

Det er satt av tid til spørsmål etter presentasjon av virkemidlene. 

Påmelding

Påmeldingsfristen er tirsdag 3. april klokken 15.00 

Meld deg på webinaret

Arrangør

Rogaland Fylkeskommune