Skip to main content

Vi ønsker flere investorer velkommen i nettverket. Personer som kan bidra i utvelgelse og rådgivning mot spennende vekstselskaper og som bidrar med risikokapital i kritiske faser.

Det anbefales at potensielle medlemmer møter og diskuterer med et nåværende medlem og eventuelt for en anbefaling til støtte for sin medlemssøknad.
Dersom du er interessert i å bli vurdert for medlemskap, vennligst benytt skjema: Bli medlem eller kontakt oss om du har noen enkle spørsmål.

Merk! Det gjøres oppmerksom på at Connect BAN Haugesund ikke tillater «konsulentaktiviteter» eller annen business mot medlemmene.

Interesseskjema for å bli medlem

Hei, og takk for at du viser interesse for å bli investor i Connect BAN Haugesund! Vi håper at du allerede har lest litt om oss og fått et innblikk i foreningens formål og aktiviteter. For at vi skal kunne behandle din henvendelse på best mulige vis, ber vi om at du fyller ut og sender skjemaet nedenfor. Eller tar direkte kontakt med Rikke eller Åse.

Rikke T. Lønning
Epost: rikke@validehaugesund.no
Tlf: 922 42 186

Åse Tveit Samdal
Epost: aase@validehaugesund.no
Tlf: 932 45 566