Skip to main content

Åse Tveit Samdal har hatt ansvar for inkubatorsatsingen i foregående programperiode, og vært ansatt som daglig leder og forretningsutvikler siden 2015. Nå overtar Rikke Tobiasen Lønning daglig leder-rollen.

– Vi er i starten av en ny 10-årig programperiode med støtte fra SIVA, og skal løfte ambisjoner og innsats betraktelig. Jeg har selv foreslått for styret at Rikke får hovedansvaret for å bygge selskapet videre, sier Åse. Rikke har vært forretningsutvikler siden 2017, og sammen har vi skapt resultater vi er stolte av.

– Jeg sier ofte at jeg har verdens beste jobb, og da er det forretningsutvikleren jeg mener. Og den rollen kommer jeg til å ha enda mer av, sier Åse. 

Rikke tilføyer: – Jeg er både begeistret over og motivert til å drive inkubatoren videre i en tid hvor vi skal vokse betydelig og satse enda mer på bærekraftige forretningsmodeller, internasjonalisering og skalering. Åse har gjort en fantastisk jobb med å bygge et sterkt inkubatormiljø i nord-fylket. Vi skal fortsette med å tilby den beste rådgivningen for innovative gründere med vekstpotensial, og vi skal fortsette å utvikle miljøet for å øke tilgangen til risikokapital. Det er hårete mål som er satt i det nye inkubatorprogrammet, og vi ser begge frem til å innfri dem.

Det var et enstemmig styre som gav sitt tilslag til den foreslåtte endringen: «Åse og Rikke jobber godt og tett sammen og utfyller hverandre på en god måte. Rikke har gode forutsetninger og kvalifikasjoner til å gjøre en utmerket jobb som Daglig Leder for Valide Haugesund-regionen og Karmøy Næringsfond».

Rikke trer inn som daglig leder både i Validé Haugesundregionen AS og Karmøy Næringsfond AS, med virkning fra 1. april.