Skip to main content
Category

2023

VekstVerksted 1. juni kl. 18-21

By 2023, Nyhet

Hvordan skal du planlegge en best mulig selskaps- og eierstruktur, involvering fra ansatte eller delvis avlønning gjennom aksjeopsjoner? Hva med aksjonæravtaler og forholdet til investorer? Hva med skatteplanlegging for gründer…

Read More

Rollebytte – Rikke ny sjef

By 2023, Nyhet

Åse Tveit Samdal har hatt ansvar for inkubatorsatsingen i foregående programperiode, og vært ansatt som daglig leder og forretningsutvikler siden 2015. Nå overtar Rikke Tobiasen Lønning daglig leder-rollen. – Vi…

Read More