Skip to main content

Alginor slapp gjennom nåløyet i EU-program

By 14. desember 20162016, Nyhet

Av 40 norske søknader var det to som kom ble innvilget. Vi gratulerer inkubatorbedriften med 50 000 Euro i støtte gjennom programmet SME Instrument Fase 1. Alginor ASA har som mål å utnytte alle relevante komponenter i marint råstoff som makroalger gjennom en ekstraksjons- og foredlingsprosess. Bioøkonomi er et stort satsningsområde både nasjonalt og internasjonalt og har en stadig viktigere plass i norsk økonomi. Alginor har en klar vekststrategi og har nå i desember en emisjon der det åpnes for nye, eksterne aksjonærer.

Leave a Reply