Skip to main content

VRI kompetansemegler

By 31. mai 20172017, Nyhet

Vi er klare for å bistå bedrifter med å finne frem til aktuelle støtteordninger. Det er også en intensjon at kompetansemegler skal bidra til at nye og eksisterende bedrifter i større grad benytter forskningsmiljøer til å redusere risiko i utviklingsarbeidet. Åse Tveit Samdal er en av 10 kompetansemeglere i Rogaland, og har fokus på Fornybar energi og Landbruk, men også ny teknolgi generelt. Vil du ha et møte, ta kontakt med aase.samdal@validehaugesund.no. Tjenesten er gratis, finansiert/støttet av Rogaland Fylkeskommune og Forskningsrådet.