Skip to main content

Henter inn kapital

By 6. desember 20172017, Nyhet

Bioteknologiselskapet Alginor ASA har nettopp fått overtegnet sin kapitalforhøyelse og nådde dermed målsetningen om tilført kapital på kr 3,5 mio. NOK i november. Reell tilførsel blir høyere enn målet. Dette kommer i tillegg til 4 mio. kroner som ble hentet inn i emisjon tidligere i vår. Alginor har for øvrig fullfinansiert et forskningsprosjekt på brutto kr 15 mio. i år. Selskapet ligger dermed godt i rute for fremtidig børsnotering, og er gitt rom for videre forskning, laboratorietesting og kommersialisering av porteføljen.

Det er i siste innspurt for emisjonen til ed-techselskapet Terp. Tegningsfristen er satt til 7. desember, og det er fremdeles mulighet til å ta kontakt for mer informasjon såfremt det vurderes å investere i i selskapet. Gjennom innovasjonslån fra Innovasjon Norge og eksterne investorer har Terp innhentet nær to tredjedeler av kapitalbehovet på 6 mio. NOK og er dermed godt på vei til å kunne gjennomføre sine tiltak i henhold til handlingsplanen.