Skip to main content

BAN Haugesund

By 23. august 20182018, Nyhet

Validé Haugesundregionen samler tidligfaseinvestorer i eget nettverk: BAN Haugesund (Business Angel Network Haugesund)

Behovet for kapital til tidligfase-selskaper er stort, og erfaringen tilsier at det er interesse blant investorer for å etablere et lukket nettverk, hvor medlemmer blir presentert for lovende investor-cases med mulighet for co-investeringer og erfaringsutveksling.

Arenaer der tidligfaseinvestorer møter entreprenører har positiv effekt på innovasjon, næringsutvikling, arbeidsplasser og samfunnsutvikling, og derfor fikk Validé i april positivt tilsagn fra HP Næring om økonomisk støtte til å etablere et slikt nettverk.

BAN Haugesund bygger på en modell fra BAN Bergen og Stavanger, som ligger under stiftelsen Connect Norge. Det er dermed et nøytralt non-profit nettverk, hvor medlemmene tar egne uavhengige beslutninger om investeringer.

BAN Haugesund skal være det ledende engleinvestornettverk i regionen. Formålet er å finne, finansiere og rådgi lovende unge selskaper fra innledende presentasjon til suksessfull exit.

BAN Haugesund skal bestå av medlemmer med variert faglig kompetanse og erfaringsbakgrunn. Medlemmene gjør ikke bare kapitalinvesteringer, men de trer også inn i selskapsstyrene; bidrar med nettverk og assisterer i forhold til utvikling av team, strategisk planlegging og kommende emisjon(er).

BAN Haugesund samarbeider med næringshagene Rogaland Ressurssenter og Medvind24, Gründerloftet, næringssjefene i kommunene og Connect Vest – bl.a. om rekruttering av selskapene som skal presenteres for investorene; men de må kvalitetssikres gjennom Validé på forhånd.

Prosjektet er ennå i tidlig fase, og rammene for nettverket må formes litt underveis. Derfor håper Validé nå å etablere en medlemsmasse på 10-20 personer, som kan være med å bygge veien videre. De er et stykke på vei, men det er plass til flere.