Skip to main content

Validé Haugesundregionen valgt som forvalter av Karmøy Næringsfond

By 23. august 20182018, Nyhet

Tidligere i vår vedtok Karmøy kommune å etablere Karmøy Næringsfond og gi potensielle vekstselskap i kommunen tilgang på risikokapital. 6,8 millioner kroner er til nå satt inn i fondet fra det gamle Karmøy Næringsfond og restmidler fra Karmøy Omstillingsselskap.

Denne uken ble det signert avtale mellom Karmøy Næringsfond AS og Validé Haugesundregionen AS, som innebærer at Validé forvalter midlene.

– Validé er den aktøren i regionen som vi mener er best egnet til oppdraget, sier næringssjef Per Velde i Karmøy kommune. De har etablert gode prosesser og metoder for kvalitetssikring av risikoprosjekter, og har prosedyrer for investering og oppfølging.

– Vi er glade for at Karmøy kommune og Karmøy Næringsfond har gitt oss denne tilliten, sier daglig leder Åse Tveit Samdal i Validé Haugesundregionen. Å bidra med kapitalinnhenting – både privat og offentlig – er viktig for at selskapene vi jobber med skal klare å vokse. Oppdraget for Karmøy Næringsfond ligger tett opp til vår kjernevirksomhet.

Mandatet til fondet er å bidra til å møte behovet for risikokapital i gründerselskaper i tidlig vekstfase, små- og mellomstore bedrifter (SMB) som arbeider med en ekspansiv strategi for å løfte selskapet til en ny vekstfase, eller selskaper i omstilling hvor ansatte overtar driften hvor konsernet har besluttet nedleggelse av lokale arbeidsplasser. Norcable AS er et av selskapene som har nytt godt av den nye ordningen.

Validé skal utøve forvaltningen i tråd med mandat og eierstrategi utarbeidet av Karmøy kommune.