Skip to main content

«Ocean of Opportunites» – et vekstprogram for teknologi og innovasjon innen havbruksnæringen.

By 26. februar 20192019, Nyhet

Ocean of Opportunities er et vekstprogram for bedrifter som driver innen teknologi, oppdrett og service innen havbruksnæringen. – En av mulighetene er at det øker selskapenes sjanse til å finne risikovillig kapital for å realisere ambisjoner, sier Eivind Helland i Blue Planet.

Programmet består av 10 samlinger fordelt over en periode på 6 måneder. Programmet avsluttes med lukket investorpresentasjon hvor bedriftene får møte de tyngste investormiljøene nasjonalt og internasjonalt som investerer i havbruksnæringen.

-Vi ønsker søknader fra selskaper som har en bevist teknologi og er klar for markedet, men som trenger kapital og nettverk for rask vekst. Programmet er gratis for bedriftene og vi skal ikke ha eierskap i selskapene. Vårt eneste mål med programmet å øke selskapenes mulighet for suksess, sier Eivind Helland.

Totalt 8 selskaper vil bli valgt ut til å delta i programmet, og søknadsfristen er 18.mars. Programmet er finansiert av Stavanger kommunes vekstfond.

Blue Planet, Validé og de andre samarbeidspartnerne i Ocean og Opportunites ruller nå ut andre runde av vekstprogrammet.

-Hvilke erfaringer fikk dere fra førsterunden?

-I alt 10 bedrifter deltok, og det var mye interesse rundt programmet fra næringsaktører både innen teknologi, service og oppdrettsnæringen selv. De store aktørene er med; deler av kunnskapen sin, og viser oppriktig interesse for hva mindre selskaper har å komme med. Vi bruker rett og slett nettverket vi har via Blue Planet til å gi bedrifter alle muligheter til å lykkes, sier Eivind …..

-Har noen selskaper fått nye muligheter og opplevd vekst?

-Vi har gode eksempler fra Norwegian Lobser Farm som skal drive landbasert hummeroppdrett på Finnøy, i det gamle meieriet på Judaberg. Fishglobe er et annet selskap som har fått finansiert sin produksjon av matfisk i lukket anlegg i sjø, sier Hølland.

Selv om havbruksnæringen er en i bransje i vekst, så er det ikke slik at en ser resultater av innovasjoner fra den ene dagen til den neste.

-En generasjon med laks tar for eksempel tre år. Da må man ofte ha to generasjoner, altså seks år, før en høster resultat av de innovasjonene en gjør i dag, sier Hølland.

Slik kvalifiserer du deg

Vekstprogrammet har en raskere syklus. Samarbeidspartnerne som står bak, både fra havbruksnæringen selv og fra forskning og innovasjonsmiljøet, er ikke i tvil om at et slikt vekst- og kompetanseprogram styrker næringen. Bedrifter som søker må gjennom en kvalifisering, og en jury vil gi åtte selskap sjansen til å delta. Søknadsfristen for å delta i programmet er 18. mars. Søknader behandles i uke 12 og søkere vil senest motta en tilbakemelding om videre prosess 25. mars.

Les mer og søk her: http://www.oceanopp.no/

Programstart er uke 14, fra 1. april 2019, og avsluttes med investorpresentasjon i september.