Skip to main content

Årsregnskapet er revidert

By 19. mars 20192019, Nyhet

Vårt årsregnskap for 2018 er revidert og godkjent. Vi hadde i 2018 en omsetning på 2,157 millioner kroner og et overskudd på 66 952,-. Av våre inntekter er ca 1,2 millioner kroner offentlige tilskudd fra SIVA, Rogaland Fylkeskommune og kommunene i nord-Rogaland. Disse midlene brukes på idévurderinger, kvalifisering og oppfølging av potensielle vekstbedrifter, kapitalinnhenting, samt nettverks- og kompetansebygging. De to siste årene har vi bidratt til å hente inn 81,9 millioner kroner i offentlig og privat kapital til bedriftene vi jobber med. Det legger grobunn for god næringsutvikling, og skaper ringvirkninger i hele regionen.

Våre oppdragsgivere måler oss blant annet på antall forretningsideer vi vurderer, antall nye bedrifter og forretningsideer vi kvalifiserer og tar opp i inkubator, hvor mye offentlig og privat kapital vi bidrar til å hente inn, verdiskaping, og prosentandel kvinner blant gründere/daglig leder eller styreleder.