Skip to main content

Kapital – en forutsetning for vekst

By 19. mars 20192019, Nyhet

BAN Haugesund – aktive engler
I fjor høst etablerte vi et regionalt engleinvestornettverk etter mal fra Connect Vest. Medlemmene har formalisert samarbeidet, og allerede vurdert flere aktuelle bedrifter. Noen har man gått videre med, andre ikke. Validé Haugesundregionen er fasilitator for nettverket, og tar gjerne imot henvendelser fra potensielle kandidater. Vi tar også imot nye engler som ønsker mulighet til å co-investere i lovende tidligfasebedrifter. Ta kontakt med prosjektleder rikke@validehaugesund.no dersom dette har interesse!

Karmøy Næringsfond
Validé Haugesundregionen er valgt som forvalter av Karmøy Næringsfond. Næringsfondet er etablert for å investere i potensielle vekstbedrifter i Karmøy kommune. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.