Skip to main content

Risikokapital til nye bedrifter

By 29. januar 20202020, Nyhet

Kronikk i Haugesunds Avis 16.1.2020 av Åse Tveit Samdal

Ved inngangen til 2020 kan vi notere at 13 selskaper tilknyttet vår inkubator klarte å hente inn nærmere 77 millioner kroner fra offentlige støtteordninger og private investorer. Dette er «all time high» for vår del, tilsvarende tall for 2018 og 2017 lå på rundt 40 millioner kroner per år.

Vårt søkelys på kapitalinnhenting virker kanskje noe smalt. Er det ikke arbeidsplasser, verdiskaping og lønnsomme bedrifter vi skal måles på? Jo – det kommer!

Validé Haugesundregionen skal hjelpe frem nyskapende bedrifter med høyt vekstpotensial. Vi har gründere hos oss som jobber på spreng for å få frem sine ambisiøse prosjekter. Naturligvis er risikoen høy, og noen vil kanskje falle fra. Vi jobber med å redusere risiko gjennom kvalitetssikring og tett
oppfølging, være en koblingsaktør mot nettverk innen etablerte bedrifter, akademia og forskningsmiljø, virkemiddelapparat og kapital.

BI-professor Torger Reve publiserte i 2017 en forskningsrapport som viser at to av tre nye arbeidsplasser i perioden 2003-2014 er skapt i nye bedrifter. Og: «Det som er særlig verdt å merke seg er imidlertid den jobbskapingen som har skjedd i de nyetablerte bedriftene som klarer å vokse.  Nyetablerte bedrifter med mer enn 10 ansatte (Scale-ups) utgjør bare 10 prosent av de nyetablerte bedriftene.  Likevel står de for nesten en like stor netto jobbskaping som de 90 prosent små nyetablerte bedriftene, med til sammen 100.000 nye fulltidsarbeidsplasser. Her er det et stort potensial for mer vekst som i dag ikke realiseres.»

I 2018 introduserte Håkon Haugli, daværende direktør i Abelia – nå Innovasjon Norge, oss for  Kapitalparadokset»: – Norge er det eneste land i Norden som har større tilgang på vekstbedrifter enn på kapital som kan sørge for at de vokser.

Vårt mandat i Validé Haugesundregionen er å bistå gründere og bedrifter med nyskapende forretningsideer. Men innovative bedrifter trenger ofte mange år før de blir lønnsomme. Det kan ta tid å modne markedet, utvikle teknologien, bygge kunnskap og organisasjon. Imens må de sørge for ikke å gå tomme for penger. Hvor mange år tok det før Norges første «unicorn», Autostore i Vats, lykkes?

Derfor har vi de siste årene intensivert fokuset på kapitalinnhenting. Lokalt har vi etablert et engleinvestornettverk som involverer seg med kapital og styrekompetanse. Presåkornfondet Validé Invest i Rogaland har gjort 2 av 9 investeringer i nordfylket. De to selskapene, Alginor og Terp, er ranket helt i toppen av fondets portefølje. Alginor og Terp har også hentet betydelig med offentlig kapital og forskningsmidler. På vår «Havbrunch» i starten av året fikk vi introdusert selskaper i regionen for Nysnø
Klimainvesteringer. Bærekraftig verdiskapning var temaet.

Vårt håp er at samfunn og næringsliv ser verdien av å slippe fram gründerbedriftene som på sikt kan bli store. Eksisterende bedrifter hjelper til ved å være den første, krevende kunden, gjerne gjennom en innovasjonskontrakt finansiert av Innovasjon Norge. De 77 millionene gir ringvirkninger. Nye
kompetansearbeidsplasser skapes og styrker regionens attraktivitet. Men en av de viktigste pilarene for å få dette til er risikokapital. Vi ønsker flere investorer velkomne i vårt nettverk!

Kilder:

Reve, T. (2017) To av tre nye arbeidsplasser er skapt i nye bedrifter. BI forskning. 2017-08-18

Haugli, H. (2018). Kapitalparadokset. Abelia. Hentet fra https://www.abelia.no/bransjer/innovasjon/nyheter/kapitalparadokset/