Skip to main content

Vi begrenser fysiske møter, men er fremdeles tilgjengelige på telefon og digitale flater.

By 18. mars 20202020, Nyhet


Den spesielle situasjonen vi nå er i, krever at vi begrenser fysiske møter og avlyser arrangementer, men vi er tilgjengelig på telefon og digitale flater.

Kriser utløser behov for nye løsninger, og det finnes mange virkemidler både for etablerte og nye bedrifter. Innovasjon Norge har lansert ekstra tiltak knyttet til løsninger innen smittevern, og har ordninger for å støtte næringslivet i en tøff periode. Les mer om disse og andre virkemidler i vårt nyhetsbrev her