Skip to main content

Alginor ASA har fått tilbud om 185 millioner kroner i finansiering av EUs EIC Accelerator. Dette er den største EU-finansieringen som noensinne er oppnådd av en norsk gründerbedrift.

Selskapet konkurrerte med over 2.000 bedrifter fra 40 land i Europa og kun 64 bedrifter fikk til slutt tilbud om finansiering.
Syv norske bedrifter fikk gjennomslag med totalt 500 millioner, og Alginors ramme på 185 millioner er det største tilbudet EU har gitt en norsk bedrift noensinne.

Tilbudet er en kombinasjon av offentlig støtte tilsvarende (€2,5 millioner) og aksjekapital (opptil €15 millioner), og medfører at selskapet har fått maksimal uttelling. Sistnevnte innebærer at EUs nyopprettede EIC fond investerer direkte i selskapet i bytte mot aksjer.

­– Gjennomslaget i EICs «Green Deal» markerer en viktig milepæl for selskapet og viser at vi har gjort mye riktig så langt. Norsk stortare har helt særegne egenskaper som gjør den veldig attraktiv i mat- og legemiddelproduksjon. Vi mener den kan høstes og utnyttes mye bedre enn den gjøres i dag, og vi er veldig glade for at EU i likhet med oss har sett at det er mulig – og ikke minst helt nødvendig – med et grønt skifte i den europeiske alginatbaserte tareindustrien, sier grunnlegger og CEO i Alginor ASA, Thorleif Thormodsen.  

Selskapets innovasjon, AORTA, er todelt og kombinerer bærekraftig, miljøvennlig og moderne høsteteknologi med avansert bioraffineringsteknologi. Nyvinningene skaper en helt ny verdikjede for industriell totalutnyttelse av stortare uten bruk av taretråler og skadelige kjemikalier, og selskapet skal kontrollere hele verdikjeden fra høsting til ferdig produkt. I selskapets pågående EU-prosjekt, som ferdigstilles i desember 2020, verifiseres alle deler av innovasjonen i Alginors pilotfabrikk i
Skudeneshavn.

Det nye prosjektet, DACOTA («Demonstration And Commercialisation Of The AORTA-innovation), omhandler oppskalering og kommersialisering av innovasjonen fra pilotering til industriell skala, og skal levere en ferdig fabrikk for legemiddelingredienser på Avaldsnes. Prosjektet ledes av selskapets CTO Kjetil Rein, som har god erfaring med bygging av fabrikkfasiliteter for marine råstoff. 

100 millioner til forskning og utvikling av eksisterende og nye biopolymerer

Alginor ASA har siden 2014 finansiert og gjennomført et forsknings- og utviklingsprogram på over 100 millioner kroner med mål om å utnytte hele spekteret av stortarens iboende egenskaper, for framstilling av en attraktiv produktportefølje av nye og eksisterende «life science ingredients» til verdensmarkedet for mat- og legemiddelingredienser.

Selskapets FoU-avdeling arbeider i selskapets høyavanserte laboratorium i Haugesund, hvor produktene kontinuerlig analyseres, utvikles og kvalitetssikres.

Tidligere i år kunne selskapet melde om tilsagn fra Eurostars om støtte til forskning på biopolymerene cellulose, alginat og fucoidan samt polyfenoler og aminosyrer. I selskapets Eurostars-prosjekt utforskes produksjon av alginat med enestående høyt innhold av guluronsyre, tarecellulose med ekstreme egenskaper, og forløpere til fremstilling av nedbrytbar bioplast. En viktig forutsetning for produktenes høye og unike kvalitet er at råstoffet utsettes for minimal prosessering, hvilket kan sies å være bærebjelken i selskapets teknologiplattform, AORTA. Prosjektleder i Eurostars-prosjektet, Linn Margrethe Bringedal, har 6 års driftserfaring fra alginatindustrien.

Med støtte fra Norges Forskningsråd og i samarbeid med Universitet i Bergen, Universitet i Oslo og Kungliga Tekniska högskolan i Sverige, forskes det i Fucomed-prosjektet på den høysulfaterte biopolymeren fucoidan. Alginors forskningsleder, Georg Kopplin, er en av verdens fremste eksperter på fucoidan. Fucoidan kan potensielt anvendes i en rekke medisinske applikasjoner og behandlinger, eksempelvis kreftsykdommer, øyesykdommer, COVID-19 og i kirurgi. Dagens marked er hovedsakelig preget av lavkvalitets fucoidan produsert av asiatiske aktører som ikke kan brukes til legemiddelproduksjon.

Skal på børs

Alginor ASA har i dag 210 individuelle aksjonærer og 20 faste ansatte fordelt på fire kontorer i Haugesund og Oslo. Selskapets plan om børsnotering er vedtektsfestet, og skal sikre selskapet fri tilgang til kapitalmarkedet og ytterligere vekst. 

– I første omgang sikter vi mot en notering på Merkur Market innen 2021, mens planen på sikt er at aksjen noteres på Oslo Børs’ hovedliste. Aksjonærene ble lovet exit, og de skal nå få et marked for sin investering. Koordineringen og gjennomføringen av børsnoteringen vil skje gjennom selskapets kontor i Oslo, sier Thormodsen.

Validé Haugesundregionen, Validé, Validé Invest og Karmøy Næringsfond og Jakob Hatteland er blant de 210 investorene i Alginor ASA. Validé Haugesundregionen har samarbeidet med Alginor siden slutten av 2016.

– Validé har vært en fantastisk hjelp for Alginor og bidratt til selskapets kapitalinnhenting gjennom tilkobling til deres imponerende nettverk, skryter Thormodsen.