Skip to main content

Skapervilje og vekst i annerledes-året

By 27. januar 20212021, Nyhet

Vi går inn i et 2021 med håp om bedre tider for næringslivet. Vi tar først et lite tilbakeblikk for Validé Haugesundregionen. Med 10-årsjubileum den 16. mars 2020 ble feiringen lagt på is og våren preget av usikkerhet, for oss som for alle andre. Når vareopptellingen skal gjøres har vi likevel mye å glede oss over!


Ved utgangen av 2020 har vi
– 17 bedrifter i inkubasjon, herunder 7 nye avtaler. Spesielt ønsker vi velkommen Salarsafe AS, Cojack AS, Rollerskibrakes AS, Tysen AS og Trefadder AS.
– Vi har vurdert 80 idéer fra hele regionen, og jobber videre med flere over i 2021.
– Bedrifter tilknyttet vår inkubator i nordfylket ha hentet inn hele 229,5 millioner kroner i offentlig kapital, og 30,2 millioner i privat kapital. Gratulerer til Alginor ASA, som står for den største tildelingen noensinne, fra EU til en norsk SMB!
– Selskaper som er eller har vært tilknyttet vår inkubator har en samlet verdi på 265 millioner kroner (verdi basert på siste emisjon). Det er over en kvart milliard det!

I løpet av 10 års drift har Validé Haugesundregionen hatt ca 50 inkubatoravtaler.
75 % er i drift og en stor andel av disse i god vekst. 19 % er overtatt av andre, mens 6 % er helt avviklet eller konkurs.