Skip to main content

Arkos henter inn totalt 4,5 mill. kroner

By 30. juli 20212021, Nyhet

Arkos tilbyr egenutviklede produkter til foredling av krabbe. Selskapet er kanskje mest kjent for sitt innovative krabbebestikk Pagurus, men tilbyr også avanserte maskiner for rensing av krabbe som gir skallfritt krabbekjøtt med den fulle smaken i behold. Krabbemottak i Norge, England og Island står klar til å ta imot maskinene, som går under merkenavnet Snorre Crab Equipment. Denne satsingen vil gi nye arbeidsplasser både på Karmøy hvor maskinene lages, men ikke minst i næringen for fiskemottak, som nå får muligheten til å ta imot også mindre partier med krabbefangst. Karmøy Næringsfond og Karmsund Group går inn som eksterne investorer, og emisjonen på 2,5 mill. kroner sikrer nå at selskapet kan gjennomføre sine planer for vekst. 

Og det er ikke bare private investorer som har tiltro til Arkos. Innovasjon Norge har nettopp innvilget tilskudd på 2 mill. kroner til selskapet. som skal brukes til å utvikle konseptet for internasjonale markeder. Gratulerer Arkos!