Skip to main content

Industrigiganten Borregaard ASA, EIC Fund og Hatteland satser på Alginor – nær en halv milliard i investeringskapital utløses

By 9. august 20212021, Nyhet

For et år siden fikk Alginor ASA fullt tilslag på sin søknad til EU, noe som innebar en investering på inntil 150 millioner kroner i egenkapital fra EIC Fund. Egenkapitalinvesteringen var betinget av at beløpet ble matchet med frisk kapital og med en lead investor som ikke var involvert på eiersiden fra før.
Generalforsamlingen i Alginor vedtok i dag en plan som innebærer at Borregaard ASA, EIC Fund og Hatteland investerer totalt inntil 427 millioner kroner i Alginor.
Biotekselskapet Alginor har i 7 år drevet intens forskning og utvikling for å komme frem til miljøvennlig høsting og totalutnyttelse av stortare. Kapitalinnhentingen som nå gjennomføres gjør selskapet i stand til å industrialisere og kommersialisere teknologien, og bygge Europas første bioraffineri for stortare. Pilotanlegg og bioraffineri legges til Karmøy. Satsingen gjør at det skapes mange nye, attraktive kompetansearbeidsplasser i regionen. – I et slikt scenario estimerer vi at Alginor, inkludert våre datterselskaper, vil ansette inntil 50 personer, uttaler finansdirektør Haakon Simonsen Farstadvoll til Haugesunds Avis. Selskapet har nå ca. 25 høyt kvalifiserte ansatte fra inn- og utland.
Kapitalutvidelsen vil skje i flere transjer, før planlagt børsnotering i 2024. 

Inntil 70 millioner kroner i offentlig emisjon
I løpet av denne høsten blir det også tilrettelagt for en offentlig emisjon, der både eksisterende og nye aksjonærer inviteres til å delta. Alginor ASA har i dag 297 aksjonærer. Alginor styrker først egenkapitalen med 230 millioner kroner, før Borregaard og EIC Fund matcher beløpet som innhentes i den offentlige emisjonen. I sum utgjør dette inntil 370 millioner kroner i løpet av første halvår 2022. For mer informasjon, se Alginor sine hjemmesider

Stolt inkubator og deleier gratulerer!
For Validé Haugesundregionen er det helt fantastisk å se at Alginor så til de grader lykkes med kapitalinnhenting, og får et av Norges største industrikonsern med på laget.
Vi er stolte av at vi har fått bidra til selskapets utvikling. Spesielt de første årene selskapet var i inkubator bidro vi til å åpne noen dører og skaffet tilgang til kapital gjennom vårt nettverk. Da har også vi lykkes med vår rolle og vårt mandat som næringsutvikler.
Både Validé Haugesundregionen AS, Validé AS, Validé Invest AS, Karmøy Næringsfond AS og flere av våre Ipartnere har eierandeler i Alginor ASA.

– Så er det også verdifullt for oss å tilegne oss kunnskap om de finansielle prosessene som Alginor er utrolig dyktige på, det er erfaring som vil komme nye selskaper til gode. Åse T. Samdal, daglig leder i Validé Haugesundregionen, fortsetter i vervet som styremedlem i Alginor ASA.

-Validé var blant de aller første, og tok dermed stor risiko, til å gå inn i Alginor med kapital. At selskapet får nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sin teknologi og framtidsutsikter som en ny, grønn industri, er en glede både for oss i Validé, for Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA som har vært med siden den spede start, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé AS.