Skip to main content

Gjennomslag for Salarsafe som nå inviterer nye investorer på eiersiden

By 13. august 20212021, Nyhet

3,4 millioner fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning
Det startet som en tanke hos yrkesdykkeren Stian Rennestraum – noe må kunne gjøres med pigghåproblemet rundt oppdrettsanleggene. Nå har gründerbedriften etablert seg i nye kontorlokaler med egen dypvannskai på Storesund, Karmøy. Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge bevilger 3,4 millioner til verifisering og kommersialisering av «Salarsafe System» – et elektromagnetisk haisikringssystem som skal hindre angrep fra pigghå rundt laksemerder. I tillegg har de NORCE som forskningspartner og de har fått innvilget SkatteFUNN. Vi gratulerer!!
Teamet består nå av Stian Rennestraum (gründer/salgsleder), Jarle Lønning (daglig leder), Jon-Vegard Granmar (serviceleder) og Ansgar Østebøvik (operasjonsleder).
For å gi fullt trykk på satsingen, inviterer de nå nye investorer inn på eiersiden. Selskapet har en målsetning om å hente investorkapital i størrelsesorden 4-6 millioner gjennom en emisjon for å matche offentlig kapital. For mer informasjon og kontakt, se www.salarsafe.no