Skip to main content

Vi rigger innovative selskaper for investering og vekst – resultater 2021

By 4. februar 20222022, Nyhet

Nok et krevende pandemi-år er tilbakelagt. Med gode virkemidler og investeringsvilje på topp, legges det godt til rette for nyskapende bedrifter og nye arbeidsplasser i regionen. Vi gleder oss over store og små suksesser for inkubatorbedrifter, alt fra nye patenter, produktlanseringer, gjeve priser, storkontrakter og store emisjoner. Det lover godt for 2022!

317 millioner kroner til «våre»
14 bedrifter fra vår portefølje i Validé Haugesundregionen klarte i 2021 å hente hele 317 millioner kroner! Av disse var i overkant av 28 millioner kroner i form av offentlige tilskudd og lån. Siden 2016 har bedrifter tilknyttet Validé Haugesundregionen hentet inn mer enn 750 millioner kroner i offentlig og privat kapital, og verdien av selskapene har nå, basert på kurs ved siste gjennomførte emisjon, passert 900 millioner kroner.

Vi mener at tilgang til kapital er en forutsetning for å skape nye vekstbedrifter, og en god match mellom offentlig og privat kapital er ofte utløsende. Det arbeides aktivt med søknader til VRI, Innovasjon Norge, EU, Forskningsrådet og andre. Utallige investorpresentasjoner blir gjennomført, og gjerne kan det bli mange nei før det blir et ja.

Vår rolle i kapitalinnhentingen kan variere, men ofte er vi «first believers». Noen må tro når andre tviler, og vi har anledning til å ta denne risikoen. I neste omgang kan vi være den som er med og forbereder søknadene og investorpresentasjonene, og som introduserer selskaper for ulike investormiljøer.
90 nye forretningsideer vurdert
Vi har til enhver tid avtaler med mellom 15 og 20 selskaper som vi følger opp, og bidrar med rådgivning til sterkt subsidierte priser. Av alle ideer vi vurderer, velger vi ut ca. 10 % som vi vil jobbe videre med.
I 2021 vurderte vi 90 ideer fra et stort distrikt. Hele 55 % av ideene kom fra Haugesund kommune, og over 60 % av ideene kom fra eget nettverk, der mange blir anbefalt fra andre inkubatorbedrifter.

Velkommen 2022!
Med oss inn i det nye året har vi 17 inkubatorbedrifter, og vi har allerede signert årets første nye avtaler. For å finne frem til de beste kandidatene er det viktig med et godt idétilfang, enten det er ideer på «serviettstadiet» eller i mer moden fase.
Hvis noen tenker at 2022 er året for å satse, ikke nøl med å ta kontakt!

Akseleratorprogrammene ITSA Start, GründerAcademy og ITSA Growth kjøres også i 2022, og anbefales på det varmeste, både av oss og tidligere deltakere. Her er både Trefadder og Salarsafe vinnere fra 2021.

Connect BAN Haugesund er et engleinvestornettverk som investerer i tidlig fase. Vi ønsker nye medlemmer velkommen, og lover at dere vil bli presentert for mange flotte gründerselskaper fra vår region og fra Vestlandet ellers.

For å bli investorklar kommer vi også til å kjøre kurset Pitch Perfekt #5. Meld gjerne din interesse allerede nå!

Som forvalter av Karmøy Næringsfond ønsker vi dialog med selskaper som trenger kapital for å vokse eller omstille seg, som kan bidra til arbeidsplasser i Karmøy. Næringsfondet kan investere inntil 1,2 millioner kroner i hvert selskap, men skal ikke eksponeres mer enn 50 % av kapitalbehovet, og helst ikke over en lengre tidsperiode enn tre år. Mer informasjon finner du på våre nettsider.

VRI Rogaland har gitt oss fornyet tillit og skrevet ny avtale for 2022. Det betyr at vi hjelper bedrifter med å finne støtteordninger for FoU-prosjekter. Ordningen er rettet mot bedrifter i Rogaland, også utenfor inkubatorordningen, og er gratis å benytte seg av.

Vi kan nesten ikke vente til vi kan dra i gang igjen våre populære arrangementer og workshops – i mellomtiden jobber vi med planleggingen sammen med samarbeidspartnere og sponsorer. Først ut er «Hardware Buffé» i mars. Vi gleder oss!