Skip to main content

Arrangement 12. mai kl 10-12


Ulla-Førrefondet kommer med ny utlysning den 2. mai, som vil gjøre nye 35 millioner kroner tilgjengelig for spennende prosjekter som bidrar til grønn omstilling i regionen.

For å informere nye søkere om utlysningen, inviterer vi til orientering om ordningen. 

Inghild Hegelstad Åsen representerer Ulla-Førrefondet, og vil gi en nærmere presentasjon. I tillegg får vi høre erfaringene fra søkere som kom gjennom nåløyet i forrige runde; 

Runar Austrheim fra Beyonder, Liv Reidun Grimstvedt fra HVL og Asbjørn Tverdal fra Haugaland Kraft .

Det blir også en orientering om virkemidler gjennom VRI Rogaland, og om mulighet til bistand fra

VRI kompetansemegler både ved søknad til Ulla-Førrefondet og andre ordninger.

Private og offentlige virksomheter kan søke støtte fra fondet.

Det kan også nettverk, klynger og sammenslutninger av private og offentlige virksomheter.

Det kan søkes om minimum to millioner kroner i støtte til prosjektet.

Tid og sted:

Torsdag 12. mai kl. 10.00—12.00 på LEAP, 3. etg. Oasen Storsenter.

Påmelding: her

Vi starter med kaffe og brunch hos oss, før vi går i aulaen for å høre innleggene.

Det blir mulighet for individuelle møter med Inghild og VRI kompetansemegler i etterkant.

Les mer om Ulla-Førrefondet her.