Skip to main content

Alginor investerer på Husøy

By 9. september 20222022, Nyhet

Bioteknologiselskapet Alginor har kjøpt fabrikklokaler i Husøyvegen 281, på Husøy nær Avaldsnes. Eiendommen skal benyttes til etablering av Europas første bioraffineri for stortare. Bioraffineriet skal produsere mat- og legemiddelingredienser basert på den nordatlantiske stortaren.

(På bildet fra venstre: Kjetil Skjold, Lead Industrial IT, Harald Fiskaaen, CEO Hypomar AS og Spesialist Innkjøp, Kristian Grunnaleite, Hatteland og Helge Tordahl, CAO)

Industritomten er kjøpt fra Jakob Hatteland Bygg AS, og har en verdi på 29,2 millioner kroner. Tomten dekker 6500 m2, hvor eksisterende bygningsmasse utgjør ca. 2.200 m2. Selskapet har planlagt en omfattende utvidelse av bygningsmassen. Ekspansjonen og installasjoner av nytt og moderne prosessutstyr er ventet ferdigstilt i løpet av 2024. Tomten har en egen kai, og Alginor har en enighet med Karmsund Havnevesen om ekslusiv bruk for å sikre råvareflyten mellom høstevirksomheten og den landbaserte produksjonen.

—-

Industriområdet på Avaldsnes har en lang og innholdsrik industri- og handelshistorie både lokalt og globalt, som strekker seg helt tilbake til vikingtiden. I dag huser halvøyen flere selskaper på tvers av ulike industrier og inkluderer bl.a. en av Norges største og mest avanserte containerhavner som er under stadig videreutvikling. Tomten befinner seg på søndre del av industrområdet, og har tilgang på kritisk infrastruktur, fasiliteter, tjenester og transport som er nødvendig for å etablere langsiktige industrielle anlegg med sikte på å gjennomføre Alginors langsiktige strategi.

– Vi er svært fornøyde med å sikre oss dette anlegget, som sammen med tomtene lenger nord befester Alginors posisjon på Avaldsnes. Vi iverksetter nå et omfattende investeringsprosjekt for perioden 2023-2024, som skal lede til Alginors første, store etablering – en Flagship Demonstration Plant – med mål om å demonstrere selskapets verdikjede i industriell skala.

«Alginor vil med dette skape et bioraffineri for totalutnyttelse av Laminaria hyperborea, samtidig med en topp-moderne API-linje for produksjon av alginat for salg som en aktiv farmasøytisk ingrediens produsert under legemiddelstandarden (cGMP)» sier Kjetil Rein, CEO i Alginor ASA.

«Ved denne etableringen skal Alginor skape en bærekraftig verdikjede, som starter med høsteleddet. Hypomar AS har tidligere i 2022 satt i ordre det første hastefartøyet, Hypomar Ocean 1, som skal levere til dette anlegget. Allerede ved høstingen starter prosesseringen av taren, og ved denne etableringen, inkludert tilgangen på piren, vil integrasjonen mot mottaksanlegget og bioraffineriet ivaretas på en effektiv måte. Det er ikke mange tilsvarende fasiliteter og anlegg tilgjengelig, så dette er en unik avtale», sier Harald Fiskaaen, CEO i Hypomar AS.

«Anskaffelsen av tomten er en avgjørende forutsetning for Alginors investeringsprogram og videreutviklingen av selskapet. Alginor vil over de neste årene gjennomføre omfattende investeringer i utvikling av en høsteoperasjon kombinert med mottaksanlegg, et bioraffineri og en API-avdeling. Totalt anslås investeringene å utgjøre omkring 600 millioner kroner, som inkluderer den langsiktige investeringen i 30 mål industritomt lenger nord. Anlegget vil ved ferdigstillelse av oppgradering og utbygging gi rom for en verdikjede med koordinert kapasitet oppstrøms- og nedstrøms for håndtering av omkring 30.000 tonn Laminaria hyperborea. Dette vil være et viktig steg mot den langsiktige målsetning om 100.000 tonn, som vil foregå på industritomtene lenger nord på industriområdet» sier Haakon Farstadvoll, CFO i Alginor ASA.

Alginor ASA er norsk marint bioteknologiselskap som utvikler en vertikalt integrert verdikjede for produksjon av naturlig forekommende mat- og legemiddelingredienser basert på bioraffinering av den nordatlantiske stortaren, Laminaria hyperborea, en massiv fornybar marin ressurs som vokser langs norskekysten. Hypomar AS er et 100% eiet datterselskap av Alginor ASA.