Skip to main content

Onsdag i Nyskapingsuka matcher vi studenter og næringsliv. HVL og Validé Haugesundregionen inviterer til foredrag og mingling på Student til Låns – et arrangement som tar tak i problemstilling rundt det å koble næringslivets behov for kompetansarbeidskraft og studenters behov for å få studierelevant arbeidserfaring.

Det finnes flere gode virkemidler som skal stimulere til erfarings- og kompetanseutveksling, og på dette arrangementet får du bl.a. høre om Student til Låns-ordningen, studententreprenøskaps-ordningen STUD-ENT, om sommerjobb i Sildikon Valley, erfaringer fra næringsliv og studenter og mye mer… med tid til å knytte gode kontakter.

Vi serverer mat og drikke og arrangementet er gratis😊

Praktisk: Arrangementet er rettet mot studenter innen alle fag på bachelor- og masternivå og mot bedrifter (inkl. inkubatorbedrifter) som enten ønsker å få løst en konkret problemstilling eller som ønsker å dra nytte av frisk kompetanse i bedriften.

Sted: HVL campus Haugesund

Tid: Onsdag 28. september kl 16.30 – 18.30

Billetter: her   

Velkommen!