Skip to main content

Kvalitet
er en utfordring og en kritisk faktor i sveiseprosesser, derfor har industrien
krav om å gjennomføre jevnlige inspeksjoner. Her blir ofte feilene avslørt, men
altfor få inspeksjoner blir utført og konsekvensene kan bli dramatiske. Huwim
AS har funnet løsningen på problemet.

Sveisefeil i milliardklassen
Kravet er at fra 10 til 100 % av alle sveiseoperasjoner skal inspiseres, men i realiteten er tallet mye lavere på grunn av kapasitetsproblemer. Når en gjerne erfarer at det er feil i 25 % av arbeidene, er det klart det er risiko for at noe kan skje før eller senere, uttaler gründer Michal Skogland. Han er sveiseinspektør, og har sett økonomiske konsekvenser i milliardklassen ved at sveisearbeidet ikke har holdt tilfredsstillende kvalitet. Byggingen av Johan Castberg-skipet er et eksempel på det. (Intern Equinor-gransking av Johan Castberg-skipet: – Burde ha avdekket omfanget av sveisefeil tidligere – E24)

Fra garasjeløsning til verftstesting
Med god kjennskap til utfordringene gikk Michal Skogland i gang med å
skissere en mulig løsning – på en gipsplate i garasjen. En digital sveisemaske
skulle kunne registrere alle kvalitetsparametere, i sanntid, og overføre
informasjonen til kontrollen. – Vi jobbet en del med prøving, feiling og
testing, men er nå klare med et komplett system som er uttestet hos Aker
Solutions, forteller Michal.

Verftet har nå gjennomført over 2000 sveiseinspeksjoner med Huwims verktøy.

– Det er heller ikke noe problem å
befinne seg i Norge og gjennomføre inspeksjoner i utlandet, for eksempel ved
verft i Singapore, forteller Michal.

Rigges for vekst
Som
en liten startup med «lab» i garasjen er selskapet nå klar for å satse.
Gründerteamet Michal Skogland og Trond Notland fikk først drahjelp fra Tysvær
Næringsfond og Innovasjon Norge. Her ble Tor Ivar Rossebø Våge koblet på som
mentor og er nå en del av organisasjonen som CTO.

Selskapet har hatt utviklingssamarbeid med Aibel i tillegg til
Aker, og er en del av inkubatoren Validé Haugesundregionen.

Nå skal selskapet rigges for vekst, vi henter kapital og for å
bygge en profesjonell organisasjon og gi gass i markedet. – Vi har dialog med
et industrielt venturefond og mange nye kunder, så dette lover bra, sier Michal
Skogland.