Skip to main content

Validé og Validé Haugesundregionen skal drifte inkubatortjenester i Rogaland i 10 nye år. I Haugesundregionen kan vi øke innsatsen! Gründere med gode ideer og innovative selskap som vil trygge startfasen med kompetanse, nettverk og kapital, har nå en langsiktig partner å gå til.

I en inkubator rigger vi innovative selskaper for vekst. Det gjør vi ved å by på forretningskompetanse via ulike vekstprogrammer, og gründerteam får en-til-en-rådgivning i startfasen. Vi har et stort og nyttig nettverk innen industri, akademia og næringsliv som gründerne får bistand i fra, og via Validé og Validé Haugesundregionen er det kort vei til tidligfase-kapital og investorer.

Validé på nasjonalt elitenivå
Det er Siva (Selskapet for industrivekst) og Rogaland fylkeskommune som gir Validé og Validé Haugesundregionen 10 nye år, og 70 millioner kroner til å drifte en av Norges beste inkubatorer. Siva har gitt inkubatormiljøet nord og sør i fylket sin faglige vurdering av fellessøknaden der planer for framtiden vekter mye mer enn historiske resultat. Rogaland fylkeskommune kvitterer ut med å gi innovasjonsmiljøene tillit til videre drift for å bygge nytt, kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv i hele fylket. Kriteriene Siva har vurdert Siva Validé/Validé Haugesundregionen sin søknad og 45 andre handler om målsetting, leveranser, kompetanse, økosystem, handlingsplan og økonomi. På de fleste av disse parameterne får Validé topp score, og rangeres til slutt som den fjerde beste av 46 søknader fra hele landet.

Det er Rogaland fylkeskommune som til sist tildeler selve oppdraget og pengene:
-Søknaden fra inkubatorselskapet Validé AS er av Siva vurdert helt i toppsjiktet av til sammen 46 innleverte søknader til det nasjonale inkubasjonsprogrammet. Validé drifter dermed et økosystem for innovasjon på nasjonalt elitenivå. Validé bistår regionale gründere med kompetanse, nettverk og kapital, og vil tilby inkubasjonsprogram i store deler av Rogaland. Et komplett økosystem for Innovasjon med fokus på bærekraftig verdiskaping er viktig for gründere og for næringslivet vårt, sier Marianne Chezak, fylkesordfører i Rogaland. 

Forsterker satsingen i nordfylket
Inkubatoren i Haugesundregionen har levert sterke resultater de siste årene, og tar derfor en større rolle enn før i det fremtidige oppdraget.

-10 nye år betyr at vi i nordfylket kan satse på enda flere innovative bedrifter og kapitalinnhenting. Årlig tar vi opp ca 10 nye bedrifter i inkubatoren, og vi har mellom 15 og 20 bedrifter i inkubatoren til enhver tid som henter inn mange millioner i privat og offentlig kapital. Dette skaper store ringvirkninger også utenfor bedriftene. Vi er svært glade for at Siva og Rogaland fylkeskommune gir oss tillit til å fortsette det gode arbeidet, og at vi kan sette fart med å skalere bedrifter, sier Åse Samdal, daglig leder i Validé Haugesundregionen.
 
-Pengene fra Siva og Rogaland fylkeskommune er grunnmuren for inkubatortjenestene våre de neste 10 årene. Det er en solid annerkjennelse av det vi har skapt gjennom mange år. Det viser høy tillit til at våre metoder, nettverk og tidligfase kapital bygger det regionale næringslivet med gode, bærekraftige løsninger og viktige arbeidsplasser, sier forretningsutvikler Rikke Lønning.

Samtidig må vi takke lokale kommuner, lokale støttespillere og oppdragsgivere, sponsorer, samarbeidspartnere og investorer for bidrag. Alle som tipser oss om spennende forretningsideer, alle som deltar på arrangementer og kompetanseprogrammer. Dere har gjort oss gode, og bidrar til at selskapene vi jobber med kan skinne! Vi trenger dere med på laget i fortsettelsen!

Fra Rogaland til verden

Hundrevis av nyskapende gründere og bedrifter har fått bistand av Validé i startfasen. Flere av disse løser virkelig store, globale problem. Derfor er det nyttig å satse sterkere på internasjonalisering.
 
Selskaper som bioteknologiselskapet Alginor og batteribedriften Beyonder er eksempler på startups som har jobbet knallhardt med å utvikle banebrytende teknologi og etablere en lokal produksjonslinje. Det har tatt flere år. Nå står de terskelen til nasjonal og internasjonal vekst.
 
Selskaper som faktasjekker-algoritmene i Factiverse og klimavennlig-betongprodusent Saferock er eksempler på startups spunnet ut av forskningsmiljø på Universitetet i Stavanger som løser giga-globale problem. Lykkes disse internasjonalt, vil både demokratiet og atmosfæren få bedre klima.
 
Selskaper som haisikringsløsningen til Salarsafe og drone-snifferen til NUaer er helt ferske stjerner på startuphimmelen. Disse har stort potensiale til å nå nasjonalt og internasjonalt med sine supersmarte løsninger som trygger både hav og luft.

I år ble også gründer Vibeke Vestre i selskapet Sky of Home en nytent stjerne på tech-himmelen ved å bli kåret som «Top 50 Women in Tech 2022» av Abelia.  

Alle disse, og hundrevis til, er det Validé og Validé Haugesundregionen er til for å hjelpe opp av den krevende startgropa. I tidlig fase skal teknologi testes, markedspotensial undersøkes, løsninger gjøres kjent og synlig og kapital skal hentes. Svært få investorer og næringsutviklere tørr å bruke penger på ideer, men Validé er til for å våge.
 
Vi har fått 10 nye år med tillit. Den skal vi vise oss verdig.