Skip to main content

Stor drahjelp til Jarek Utvikling

By 21. januar 2013Nyhetsaker

Gründeren Jarle Ekeland sine ideer har fått gjennomslag hos store kraftselskaper på Vestlandet. Nylig innvilget Innovasjon Norge over 2 millioner kroner til et samarbeidsprosjekt mellom Vestlandsalliansen, som består av bl.a. BKK og Haugaland Kraft, og Jarek Utvikling AS. Fra før driver Jarle Ekeland selskapene Industriservice Vest AS og Watertools AS. Nå har han utviklet innovative løsninger som kan innebære store HMS-forbedringer og kostnadsbesparelser for kraftselskapene.
– Jeg kan ikke gå inn i de tekniske detaljene nå, men vi har det siste året fått gjennomført utprøving og testing i samarbeid med Vestlandsalliansen, og resultatene har vært over all forventning, sier Jarle Ekeland.
Ordningen Jarek Utvikling AS benytter seg av kalles IFU, som innebærer tett samarbeid med en «krevende kunde». Et slikt samarbeid kan være avgjørende for å få introdusert innovative produkter i markedet.

Tidligere har Jarek Utvikling fått etablererstipend fra IN, forprosjektmidler fra VRI Rogaland og støtte fra SR-Bank Næringsutvikling.
Ipark Haugesundregionen har vært involvert helt siden ideen bare var en “skisse på en serviett”, og har bidratt med kompetanse, etablering av nettverk og vært aktiv i arbeidet med å skaffe kapital.