Skip to main content
Category

Nyhetsaker

Ny inkubatorbedrift: Alginor ASA

By 2016, Nyhetsaker

Alginor har som mål å utnytte alle relevante komponenter i marint råstoff som makroalger gjennom en ekstraksjons- og foredlingsprosess. Bioøkonomi er et stort satsningsområde både nasjonalt og internasjonalt og har en stadig viktigere plass i norsk økonomi.

Read More